www.xq28.net GAY LifeStyle Xq28 Born to be GAY
Leonardo da Vinci
ลีโอนาโด ดา วินชี เป็นบุตรนอกกฎหมาย ของ Ser Piero กับ หญิงสาวชนบท 15 เมษายน ค.ศ.1452 (พ.ศ.1995) (ประมาณเกือบ 550 ปีมาแล้ว)เขาใช้ชีวิตในช่วงต้นๆ อยู่กับ ที่นาของบิดาของเขา ในชนบท ณ Florence เมืองเล็กๆในVinci(ปัจจุบันอยู่ในอิตตาลี)

มีกิตติศัพท์ คำเล่าลือเกี่ยวกับเขาว่า เมื่อเขาเป็นหนุ่มนั้น เป็นคนที่หน้าตาดีมาก เป็นเด็กหนุ่มที่น่าจับตามองที่สุด
""beautiful, strong, graceful in all his actions, and so charming in conversation that he drew all men's spirits to him."
ซึ่งพอจะแปลความได้ว่า
"ความงดงาม, ความแข็งแรง, ความสง่า มีอยู่ในทุกการกระทำของเขาและ ความมีเสน่ห์ ในการปฏิสันถาร ซึ่งเขาได้ดึงดูดจิตใจ ของทุกคนสู่เขา "

เมื่อมีอายุได้ 16 ปี ลีโอนาโด ได้ส่งไปฝึกหัดงาน กับ Verrocchio
ว่ากันว่า ลีโอนาโด ซึ่งเป็นศิทย์ สามารถวาดภาพได้ดีกว่า Verrocchio มากจนทำให้ Verrocchio ตัดสินใจเลิกวาดภาพ
เมื่ออายุได้ 22 ปี เขาก็ได้เป็น สมาชิกของ guild of St. Luke โดยได้จารึกชื่อไว้ว่าเป็น จิตรกร

เวลา 45 ปีที่เหลือ ลีโอนาโด หมดไปกับ การค้นคว้า เพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับโลกรอบตัวเขาให้มากยิ่งขึ้นสติปัญญาอันหลักแหลม และ อยากรู้อยากเห็น ได้ผลักดันให้เขา สำรวจและทำเอกสารเอกสารเอาไว้สังเกตและบันทึกเอาไว้ ไฝ่ฝันและตั้งใจเอาไว้

ตลอด67ปีที่เขามีชีวิตอยู่ ชีวิตเขาอยู่ในช่วงการฟื้นฟูศิลปวิทยาในทวีปยูโรป (Renaissance)
ลีโอนาโด ได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.1519,ความสำเร็จของเขานั้น มีขอบเขตกว้างขวางกว่าบุคคลในสมัยเดียวกันกับเขา
เขาเป็นบุคคลที่ให้ ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ ที่มีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าบุคคลใดๆที่ยังมีชีวิตอยู่และได้เสียชีวิตไปแล้ว
เขาได้ศึกษา และ รอบรู้ มีหลายๆสิ่ง ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาในตลอดช่วงชีวิตของเขา ดังนี้
 • anatomy
  การวิภาค
 • architecture
  สถาปัตยกรรม
 • botany
  พฤกษศาสตร์
 • geology
  ภูมิวิทยา
 • mathematics
  คณิตศาสตร์
 • mechanics
  ช่างเครื่อง
 • music
  ดนตรี
 • optics
  ทัศนศาสตร์
 • painting
  การเขียนภาพ
 • sculpture
  ประติมากรรม, รูปปั้น, รูปสลัก
ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ ภาพ โมนาลิซา

มีคำกล่าวเกี่ยวกับ Leonado ไว้ดังนี้
Leonardo and His World
He was left handed in a world where such were considered demon filled.
He was an outspoken vegetarian in a world of meat eaters.
He was a pacifist in a world where force was a tool of government.
He was a gay man in world where only heterosexuals were okay.
ลีโอนาโด และ โลกของเขา
เขาผู้ซึ่งถนัดซ้าย มีชีวิตอยู่ในโลกซึ่งมองการถนัดซ้ายเป็นเหมือนปีศาจสิงอยู่
เขาทานมังสวิรัติ ท่ามกลางโลกของมังสโภชนา
เขาเป็นผู้ยึดมั่นในสันติ ท่ามกลางโลกซึ่งใช้อำนาจเป็นเครื่องมือในการปกครอง
เขาเป็นเกย์ ท่ามกลางโลกที่คิดว่ารักต่างเพศเท่านั้นจึงจะถูกต้อง

ข้อมูลของ Leonardo da Vinci จากhttp://www.mos.org/leonardo/

Our Sponsor
Free T-Shirt